HEMSIDA

CONTEXTIO
   Om Contextio
   Medarbetare
   Etik & miljöpolicy
   Aktuellt

TJÄNSTER
   Våra tjänster
   Metoder
   Utbildning

UPPDRAG
   Kunder
   » Uppdrag
   Rapporter

KONTAKT
   Mail, tel & adress   


Certifierad utbildning i lärande utvärdering
Contextio har tillsammans med Orwén konsulting certifierat oss och format en utbildning som ger stöd i att genomföra en lärande utvärdering inom din organisation. Läs mer »HÄR

Styrgruppsutbildning
Forskning har visat att en aktiv styrgrupp är en förutsättning för att kunna ta tillvara på projektresultat och skapa långsiktig hållbar utveckling. Contextio har under många år arbetat som processtöd till styrgrupper inom verksamheter och socialfondsprojekt. Våra erfarenheter visar att det finns en rad faktorer som påverkar styrgruppsarbetet och hur det utvecklas. I vår utbildning varvar vi praktiska övningar med teoretisk kunskap och praktiska exempel. Om det finns behov finns också möjlighet att ta fram strukturer för er styrgrupp under utbildningen.

Illustration av Lena Kulin