STARTSIDA

CONTEXTIO
   Om Contextio
   » Medarbetare
   Kvalitetsarbete
   Aktuellt

TJÄNSTER
   Våra tjänster
   Metoder
   Utbildning

UPPDRAG
   Kunder
   Rapporter

KONTAKT
   Mail, tel & adress


   


Medarbetare och samarbetspartners


Våra e-postadresser är förnamn följt av @contextio.se


FÖRETAGET ÄGS AV

Eva SennemarkEva Sennemark 0733-366816 eva[@]contextio.se

Socialantropolog (fil mag) och sjuksköterska. Flerårig erfarenhet av utvärderingar och uppföljningar inom kommun, region, projekt och organisationer. Flerårig erfarenhet av tillämpad forskning vid Högskolan i Borås (Äldre Väst Sjuhärad) och FoU i Väst. Specialkompetens inom hälsa och integration. Har erfarenhet av utvärderingar av internationella organisationer.


PÅ CONTEXTIO ARBETAR OCKSÅ


Linnea AldmanLinnea Aldman

Linnéa har läst en master i Europastudier, har en kandidat i Globala studier och statsvetenskap och har även läst säkerhetsstudier på Försvarshögskolan samt studerat interkulturell kommunikation. Linnea har arbetat med NGO:s i Sverige och internationellt och har bland annat fungerat som utbildnings- och hemsideansvarig i Röda korsets ungdomsförbund i Växjö och utfört undersökningar kring Rätt till Information (RTI) samt utformat policydokument i Bangladesh. Hon har arbetat med utvärderingar och uppföljningar sedan 2016, samt har erfarenhet från Utrikesdepartementet.
SAMARBETEN

Contextio har ett brett nätverk av företag och personer som vi samarbetar med. Våra viktigaste samverkansparter är:
» Orwén konsulting, » Katalysator, » Payoff, »Oxford Research, och »Utblick


Vi samverkar även med Berättarverkstan och Emerga