STARTSIDA

CONTEXTIO
   Om Contextio
   » Medarbetare
   Kvalitetsarbete
   Aktuellt

TJÄNSTER
   Våra tjänster
   Metoder
   Utbildning

UPPDRAG
   Kunder
   Rapporter

KONTAKT
   Mail, tel & adress


   


Medarbetare och samarbetspartners


Våra e-postadresser är förnamn följt av @contextio.se


FÖRETAGET ÄGS AV

Eva SennemarkEva Sennemark 0733-366816 eva[@]contextio.se

Socialantropolog (fil mag) och sjuksköterska. Flerårig erfarenhet av utvärderingar och uppföljningar inom kommun, region, projekt och organisationer. Flerårig erfarenhet av tillämpad forskning vid Högskolan i Borås (Äldre Väst Sjuhärad) och FoU i Väst. Specialkompetens inom hälsa och integration. Har erfarenhet av utvärderingar av internationella organisationer.


PÅ CONTEXTIO ARBETAR OCKSÅ


Linnea AldmanLinnea Aldman

Fil. kand. i statsvetenskap och globala studier. Linnea har arbetat med NGO:s i Sverige och internationellt och har bland annat fungerat som utbildnings- och hemsideansvarig i Röda korsets ungdomsförbund i Växjö och utfört undersökningar kring Rätt till Information (RTI) samt utformat policydokument i Bangladesh. Linnea utför f.n. en baselinestudie åt Kunskapscentrum för Jämlik Vård, VGR


SAMARBETEN

Contextio har ett brett nätverk av företag och personer som vi samarbetar med. Våra viktigaste samverkansparter är:
» Orwén konsulting, » Katalysator, » Payoff, »Oxford Research, och »Utblick


Vi samverkar även med Berättarverkstan och Emerga