» STARTSIDA   

CONTEXTIO
   Om Contextio
   Medarbetare
   Kvalitetsarbete
   Aktuellt

TJÄNSTER
   Våra tjänster
   Metoder
   Utbildning

UPPDRAG
   Kunder
   Rapporter

KONTAKT
   Mail, tel & adress


   


Utvärderingar, utredningar och utbildningar


Contextio Ethnographic AB är ett antropologiskt konsultföretag som är specialiserat på utvärderingar, utredningar och utbildningar. Vår vision är att levandegöra människors erfarenheter och perspektiv samt kommunicera dessa i organisationer.

Namnet Contextio kommer ur det latinska ordet kontext som betyder sammanvävnad eller sammanhang. Vår inspiration kommer från Clifford Geertz tankar om webs of meaning.


Certifierad utbildning i lärande utvärdering
Vill du lära dig mer om hur du gör en bra uppföljning som bidrar till organisatoriskt lärande och hållbarhet? Nu har du chansen! Utbildningen är certifierad med OCN-metoden genom Nordiskt Valideringsforum. Utbildningar pågår under hösten 2017 men det finns chans att anmäla sig till 2018. Läs mer »HÄR


Contextio på internationellt uppdrag
Tillsammans med Swedish Development (SDA) har Contextio utfört en utvärdering och organisationsöversikt av Diakonias globala arbete.

Utbildning till bilmekaniker, Ouagadougou

Ouagadougou

Nairobi