STARTSIDA

CONTEXTIO
   » Contextio
   Medarbetare
   Kvalitetsarbete
   Aktuellt

TJÄNSTER
   Våra tjänster
   Metoder
   Utbildning

UPPDRAG
   Kunder
   Rapporter

KONTAKT
   Mail, tel & adress


   

Om ContextioAntropologen Clifford Geertz beskrev antropologi som en disciplin som förstår och kan förklara människans ”webs of meaning”. Likt en spindel väver människan ett nät runt sig, ett nät som skapar mening i livet, berättar vilka vi är och vad som är viktigt för oss. Contextio har inspirerats av Geertz tankar och vill bidra till en ökad förståelse för hur människors tankar och värderingar påverkar deras beteende.

I våra utvärderingar och undersökningar innebär det konkret att vi fångar upp värderingar och tankemönster och sätter in dem i det aktuella sammanhanget. Detta bidrar till att resultatet blir begripligt och direkt användbart i verksamheten.
   

Läs mer om » våra tjänster