STARTSIDA

CONTEXTIO
   Om Contextio
   Medarbetare
   Kvalitetsarbete
   Aktuellt

TJÄNSTER
   » Våra tjänster
   Metoder
   Utbildning

UPPDRAG
   Kunder
   Rapporter

KONTAKT
   Mail, tel & adress   

AKTUELLT


Hösten 2019 händer det många spännande saker. Vi välkomnar nu vår juniorkonsult Linnea Aldman på heltid då hon är färdig med sin mastersexamen i Europastudier. Vi startar också upp fyra nya utvärderingar av socialfondsprojekt; projekt All - in, Respondere, Sätt färg på Göteborgsregionen samt det transnationella projektet SeCiSo. Samtliga utvärderingar pågår till 2022 där vi följer projekten och bidrar till lärande. Under hösten avslutar vi ett uppdrag för Nationellt kompetenscentrum anhöriga som bestått i att ta fram en kunskapsöversikt gällande anhörigskap ur ett genusperspektiv. Vi avslutar också en utvärdering åt Integrationscentrums TIA-projekt som syftat till att ta fram ett kvalitetssäkrat material för samhällsinformation till asylsökande.