STARTSIDA

CONTEXTIO
   Om Contextio
   Medarbetare
   Kvalitetsarbete
   Aktuellt

TJÄNSTER
   » Våra tjänster
   Metoder
   Utbildning

UPPDRAG
   Kunder
   Rapporter

KONTAKT
   Mail, tel & adress   

AKTUELLT


Så var då sommaren slut igen. I augusti avslutar vi den översyn av Diakonias globala organisation som Contextio gjort tillsammans med Swedish Development Advisors. Vi fortsätter också med våra lärande utvärderingar av de ESF-stödda projekten Att Leva och Arbeta i Väst, projekt FRAMM samt av strategin Jämställt Västra Götaland 2014-2017 och satsningen på En förälder blir till.

Vi kan med glädje se att fyra nya uppdrag startar under hösten. Dels ytterligare ett ESF-stött projekt, GPS som rör implementering av studie- och yrkesorientering på alla stadier i förskola/skola i Hallands län. Dels två uppdrag åt Nationellt kompetenscentrum Anhöriga (Nka) som bland annat rör att konkretisera den strategi för anhörigstöd som tagits fram till regeringen. Contextio kommer också att utvärdera ett projekt för att bryta normgivande trender inom tekniska utbildningar i gymnasieskolan.