STARTSIDA

CONTEXTIO
   Om Contextio
   Medarbetare
   Kvalitetsarbete
   Aktuellt

TJÄNSTER
   Våra tjänster
   Metoder
   Utbildning

UPPDRAG
   » Kunder
   Rapporter

KONTAKT
   Mail, tel & adress


   


VÅRA KUNDER OCH UPPDRAGSGIVAREContextio har ramavtal med Västra Götalandsregionen, samtliga kommuner i Göteborgsregionen, Migrationsverket;Region Halland OCH Uddevalla kommun.

Bland våra uppdragsgivare finns bland annat Göteborgsregionens kommunalförbund/FoU i Väst, Stadsledningskontoret i Göteborg, Länsstyrelsen, Hjälpmedelsinstitutet, Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga, Högskolan i Borås, Högskolan Väst, Malmö stad, Olof Palmes Internationella Center, Diakonia, Forum Syd, Stadsmissionen, Hyresgästföreningen, Regionkansliet, Samordningsförbunden, Västarvet inom Västra Götalandsregionen, Västerås stad och Öckerö kommun.

Exempel på några av våra uppdrag finns under länken »aktuellt